Faglige netværk


Vi vægter samarbejdet med andre professionelle. Vi ønsker gennem netværk at videndele og erfaringsudveksle samt dokumentere det faglige arbejde inden for børne- og familieområdet.

Organisationen er tilknyttet faglige netværk:

Ledere er tilknyttet faglige netværksgrupper:

Vi vægter at samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner og deltager gerne i udviklings og forskningsprojekter.

Familiedøgnafdelingen har deltagget i  en Forskningsevaluering om Familiedøgninstitutioner under ledelse af lektor Inge Bryderup/DPU.