Frederiksberg kommune


Driftsoverenskomst
Bülowsvej er selvejende og har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune.

Der er et tæt samarbejde imellem Bülowsvej og Frederiksberg Kommune.

Der afholdes forstandermøde med sektionsleder Merete Bonne hver anden fredag 9-11.

Kerneydelser
Pr. 1. januar 2014 skal Bülowsvej stille følgende pladser til rådighed for Frederiks­berg Kommune:

Salg af pladser
Salg af pladser sker efter aftale med sektionsleder Merete Bonne i Frederiksberg Kommune.

Tlf. 38 21 36 10.

Pladsprisen er for 2015:

Stuen tv.: 3117 kr. pr. døgn

Familietilbuddet, døgnpladser: 4213,45 kr. pr. døgn for de to første pladser (ialt). Herefter 1053,35 kr. pr. plads.

Familietilbuddet, ambulant: 530 kr. pr. døgn pr. familie

Du er velkommen til at kontakte ledelsen for information om institutionens tilbud.

Visitation
Visitation af børn og familier foregår i Frederiksberg Kommunes centrale visitationsudvalg. Visitationsudvalget består af familiens sagsbehandler, ledelsen i Frederiksbergs Kommunes familieafdeling, den ledende psykolog fra Frederiksberg Kommunes Familierådgivning samt SSP. Indvisiteringen til institutionens døgntilbud foretages af familien, sagsbehandleren og ledelsen på institutionen.
§11 forløb visiteres af modtageteamet i Familieafdelingen.