SAMARBEJDE

Samarbejdet med forældre og øvrig familie
Forældre er de vigtigste personer i et barns liv – også når barnet/den unge er anbragt.
Samarbejdet med forældrene prioriteres højt og er af afgørende betydning for barnet/den unges trivsel og udvikling.
I Stuen TV. arbejdes der for et tæt og forpligtende samarbejde, hvor der dels lægges vægt på, at man som forældre føler sig imødekommet og anerkendt, dels at forældrene inddrages i barnet/den unges udvikling og dagligdag.
Udveksling af information og dialog omkring barnet/den unge foregår ved jævnlige samtaler mellem forældre, medarbejdere og afdelingsleder. I nogle tilfælde deltager sagsbehandleren i samarbejdsmøderne.
Herudover er der løbende telefonisk kontakt med forældrene. Forældrene er altid velkomne til at ringe og tale med de faste medarbejdere samt afdelingslederen.

Som forældre til børn/unge anbragt i Stuen TV., inddrages man i aktiviteterne omkring sit barn. Nogle forældre deltager i dagligdagslivet sammen med deres børn på Bülowsvej andre tager med deres børn til frisør, læge og fritidsaktiviteter.
Rammer for samvær besluttes af kommunen. I de tilfælde, hvor kommunen beslutter at samværet skal foregå i Stuen TV., ser vi det som vores opgave at tilrettelægge de bedst mulige rammer for et godt samvær.
Rammerne for samvær med den øvrige familie fastsættes ligeledes af kommunen i samarbejde med barnets forældre.

Samarbejde med skoler, daginstitutioner og fritidstilbud
I Stuen TV. vægter vi samarbejdet med barnet/den unges skole, fritidstilbud og daginstitution højt.
I forbindelse med at barnet/den unge flytter ind, vil skole/fritidstilbud/daginstitution ofte udgøre det genkendelige og trygge for barnet/den unge.
Vi kontakter barnet/den unges skole/fritidstilbud/daginstitution umiddelbart efter at barnet er flyttet ind i Stuen TV. og inviterer til samarbejdsmøde inden for den første uge. Formålet med det indledende samarbejdsmøde er især at udveksle viden om barnet/den unge og hinanden.
Et fælles fokus på barnet/den unges trivsel og udvikling styrker indsatsten og skaber sammenhæng i barnet/den unges liv.
Der afholdes løbende samarbejdsmøder, og hyppigheden heraf varierer afhængigt af behov. Herudover vægter vi den løbende kontakt i forbindelse med aflevering og afhentning samt telefonisk.

Samarbejdet med forvaltningen
Vi har et tæt samarbejde med den anbringende myndighed og barnet/den unges sagsbehandler og mener, at dette er af afgørende betydning for et vellykket anbringelsesforløb.
Sagsbehandleren inviteres til regelmæssige netværksmøder og deltager i samarbejdsmøder med forældrene efter behov. Der er desuden løbende telefonisk kontakt med sagsbehandleren.

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054


Stuen tv.

T. 3378 0048

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers