TEORETISK AFSÆT

Teoretisk afsæt
Det grundlæggende teoretiske afsæt for arbejdet i Stuen TV. er nyere udviklingspsykologi. Derudover anvender vi en bred vifte af øvrige teoretiske perspektiver. Eksempelvis neuroaffektiv udviklingspsykologi, psykodynamisk teori og systemisk/narrativ teori.

Vi vægter tryghed og forudsigelighed for det enkelte barn/ung. Formålet hermed er at skabe rammer for overskud til udvikling og forandring.
Vi er af den opfattelse, at mennesket udvikles og forandres i relationer, hvorfor vores primære fokus er på det relationelle arbejde. Vi ser det enkelte barn/ung som unikt, med egne behov og ressourcer.

Forældrene er de vigtigste i barnet/den unges liv. En grundlæggende forudsætning for at skabe trivsel og udvikling er et tæt samarbejde med forældre/netværket.
Barnet/den unges initiativer og adfærd er altid meningsfulde, og vi søger sammen med barnet/den unge at forstå den bagvedliggende intention.

I Stuen TV. har vi den holdning, at alle børn og unge har krav på- og ret til ”det gode liv”.

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054


Stuen tv.

T. 3378 0048

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers