Familietilbud, ambulant


Familietilbuddet er et ambulant tilbud til børnefamilier i Frederiksberg Kommune.

Vi tager udgangspunkt i, at alle forældre ønsker det bedste for deres børn, men at der i perioder kan opstå så store problemer, at familien kan have brug for professionel hjælp.

Fokus er på styrkelse af forældreansvar, relationer og samspil i familien samt familiens netværk.

Formålet er, at hjælpe familier frem til en løsning af de problemstillinger, der ligger til grund for, at familien har henvendt sig eller er blevet henvist.

Målet med familiebehandlingen er:

  • At afdække og støtte familiens ressourcer og udviklingsbehov, således at børnenes sundhed, trivsel og udvikling fremmes.
  • At fremme udviklingsmuligheder for børn og familier.
  • At styrke familien og det enkelte barns ressourcer og dermed familiens og barnets muligheder for udvikling.