Teoretiske referencerammer


Familietilbuddets behandling er baseret på en integrativ tilgang.

Arbejdet er inspireret af og baserer sig hovedsageligt på nyere teorier og forskning om tilknytning, relations dannelse inden for udviklingspsykologi, neurovidenskab, narrativ og systemisk teori.

Vi har fokus på interpersonelle, kognitive og psykodynamiske processer.

Det er vigtigt for os, at vi ikke fastlåses i enkelte pædagogiske og teoretiske retninger. Vi ønsker at udnytte det store potentiale, der ligger i forskellige referencerammer og den bagvedliggende psykologi.

Da ingen familier er ens, ser vi det som en styrke og en nødvendighed at kunne trække på flere metodiske tilgange. Dermed får børn og familier mulighed for at blive i stand til at udnytte, styrke og udvikle deres kompetencer og indbyrdes relationer.

Bevidste valg af metoder og pædagogiske indfaldsvinkler til de enkelte børn og familier er af afgørende betydning for succesen i vores arbejde. Derfor reflekterer vi over og udvikler til stadighed vores teoretiske og praktiske pædagogik og metoder.

Indsats og tilgang forsøger vi at tilpasse individuelt og justerer løbende i forhold til hver enkelt barns og families behov, muligheder, belastninger og aktuelle formåen.