Livsværk og bestyrelse


Bülowsvej er selvejende med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Bestyrelsen er øverste myndighed og bl.a. ansvarlig for alle personaleforhold på institutionen. Den daglige ledelse er delegeret til forstanderen. Bestyrelsen er udpeget af Livsværk, tidligere Kristelig Forening for Bistand til Børn og Unge (KFBU) og af Frederiksberg Kommune.
Livsværk er forretningsfører og ejer af bygningerne.

Kontakt ang. GDPR til: info@livsvaerk.org
Kontakt oplysninger til Datatilsyn: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/

Bestyrelsens primære ansvar er at sikre:

  • At institutionen drives efter dens formål
  • At institutionen drives i overensstemmelse med vedtægterne
  • At institutionen drives økonomisk ansvarligt.

Bestyrelsen for en selvejende institution har et selvstændigt tilsynsansvar og skal påse, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse, og forstanderen tilrettelægger den daglige ledelse og drift af institutionen jf. Socialministeriets vejledning om særlig støtte til børn og unge.

Sammensætningen af bestyrelsen følger kommunalvalgets cyklus. Bestyrelsen konstituerer sig hvert 4. år. Bestyrelsens sammensætning er:

Formand: David Hal Mollerup, udpeget af Livsværk
Næstformand: Elisabeth Sivers, udpeget af Livsværk
Ole Larsen, udpeget af Livsværk
Charlotte Clante, udpeget af Livsværk
Peter Adam Maag Arenbrandt, udpeget af Kommunalbestyrelsen, Frederiksberg Kommune
Sanne Juliussen, Forstander
Berit Reimer, Stedfortræder
Anne Holm, medarbejder repræsentant

Der afholdes fire årlige bestyrelsesmøder, samt efter behov.