Marte Meo certificering


Bülowsvej – for Børn og Familier er Marte Meo certificeret.

Marte Meo betyder ved egen kraft og er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I Marte Meo tager man udgangspunkt i, hvad man gør godt – der er fokus på muligheder frem for begrænsninger.

Metoden er et redskab til at få øje på:

  • Hvad barnet/den unge/ældre allerede mestrer, og hvad han/hun har brug for hjælp til.
  • Hvad den voksne/hjælperen allerede gør, som er udviklingsstøttende for barnet/den unge/ældre.
  • Hvad den voksne/hjælperen har brug for at gøre mere af, eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe barnet/den unge/ældre videre i sin udvikling.

 

Via Marte Meo metoden er det blandt andet muligt at støtte op om selvværd – herunder selvfølelse og selvtillid – sociale kompetencer, empati, koncentration, vitalitet, sprog og impulsstyring.