Priser


Samvær Kr. pr. time
Hverdage 668,00
Hverdage efter kl. 17 799,00
Weekend- og helligdage 799,00
Forberedelse- og afslutning (½time før og efter samvær) 668,00
Forberedelse og afslutning efter kl. 17 samt weekend og helligdage 799,00
Administration
Udarbejdelse af statusudtalelser 668,00
Møder 668,00
Kr. pr. måned
Administrationshonorar  799,00