Samvær


På Bülowsvej – for Børn og Familier varetager vi overvåget- og støttet samvær mellem børn og forældre samt andet netværk.

Vi ser det som en meget væsentlig opgave, at skabe betingelser for et udviklingsstøttende samvær, hvor både barnets og forældrenes kompetencer og potentiale understøttes og udfoldes.

Forud for opstart vil der blive afholdt et møde med sagsbehandler, forældre og samværskonsulent, hvor sagsbehandleren definerer opgaven og der dialog omkring ønsker og forventninger til samarbejdet.

Barnet inviteres sammen med plejeforældre eller pædagog ligeledes til et møde med samværskonsulenten. Formålet er, at barnet får mødt samværskonsulenten og delt interesser og ønsker for samværet.

Møderne bliver afholdt i det lokale hvor samværet vil komme til at være.

For yderligere information kontaktes forstander Sanne Juliussen, skj@bulowsvej.dk , 33780044.