Stuen TV.


En anbringelse i Stuen TV. tager afsæt i en udviklingsplan med specifikke mål for barnets udvikling, der løbende evalueres. Forløbet afsluttes med en udviklingsrapport, der afdækker barnet/den unges udviklingsmæssige ressourcer, potentialer og behov for udviklingsstøtte. 

Stuen TV. er et midlertidigt hjem for børn og unge, der af forskellige årsager ikke kan bo derhjemme. Her bor der op til 10 børn i alderen 0-14 år.

Vi varetager imidlertid en bred vifte af opgaver og er altid åbne for at indgå i nye og anderledes opgaver, såfremt vi besidder de fornødne kompetencer.
Vedrørende løsning af ad hoc opgaver, se "Øvrige ydelser", under "Om os".