Teoretisk afsæt


Teoretisk afsæt
Det grundlæggende teoretiske afsæt for arbejdet i Stuen TV. er nyere udviklingspsykologi. Derudover anvender vi en bred vifte af øvrige teoretiske perspektiver. Eksempelvis neuroaffektiv udviklingspsykologi, psykodynamisk teori og systemisk/narrativ teori.

Vi vægter tryghed og forudsigelighed for det enkelte barn/ung. Formålet hermed er at skabe rammer for overskud til udvikling og forandring.
Vi er af den opfattelse, at mennesket udvikles og forandres i relationer, hvorfor vores primære fokus er på det relationelle arbejde. Vi ser det enkelte barn/ung som unikt, med egne behov og ressourcer.

Forældrene er de vigtigste i barnet/den unges liv. En grundlæggende forudsætning for at skabe trivsel og udvikling er et tæt samarbejde med forældre/netværket.
Barnet/den unges initiativer og adfærd er altid meningsfulde, og vi søger sammen med barnet/den unge at forstå den bagvedliggende intention.

I Stuen TV. har vi den holdning, at alle børn og unge har krav på- og ret til ”det gode liv”.