Tilsyn


I henhold til lov nr. 608 om socialt tilsyn har Kommunalbestyrelsen ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud. Dette tilsyn varetages for Bülowsvej af Tilsyn Syd.

Godkendelse og tilsynsrapporter – se nedenstående links:

Tilsynsrapport Bulowsvej uanmeldt besøg 24. maj 2019

Tilsynsrapport 2018

Tilsynsrapport – uanmeldt tilsyn januar 2016

Tilsynsrapport 2015

Godkendelse og tilsynsrapport 2014

Bülowsvej, afgørelse 2014

I forlængelse af Tilsyn Syds tilsynsbesøg er der et opfølgende tilsyn med Frederiksberg Kommune.

 

Vi har den 17. maj, 2016 haft besøg af Arbejdstilsynet, som ikke har konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer, og som har tildelt os en GRØN SMILEY. Se nedenstående brev fra Arbejdstilsynet.

2016 Smiley fra Arbejdstilsynet