MEDARBEJDERE PÅ BÜLOWSVEJ

Medarbejdersammensætningen
En forstander
En souschef/afdelingsleder, 37 timer
En afdelingsleder, 37 timer
15 pædagoger, 12 fuldtidsansatte og tre deltidsansatte på hhv. 30, 32 og 32 timer
Tre nattevagter (uddannede pædagoger), på hver 22 timer
To weekendmedarbejdere, på hver 8 timer
En kost- og ernæringsansvarlig, 35 timer
En administrativ medarbejder, 30 timer
En rengørings- og serviceassistenter, 37 timer
En pedel, 34 timer

Udannelsesbaggrund
Ledelse og medarbejdere på Bülowsvej er en bredt sammensat medarbejdergruppe med forskellige faglige baggrunde.
Alt pædagogisk personale og ledelse har en pædagogisk grunduddannelse, eller hvad der svarer dertil.
Ud over den pædagogiske grunduddannelse har medarbejderne på Bülowsvej en bred vifte af uddannelser med relevans for løsningen af den primære opgave:

  • En certificeret Marte Meo supervisor, der superviserer og uddanner Marte Meo terapeuter.
  • Certificerede Marte Meo terapeuter
  • Cand.pæd.psych., cand.pæd.soc., cand. psych.
  • Pædagogisk diplom i familieterapi, miljøterapi/psykologi samt ledelse.
  • Kempler uddannet familieterapeut.
  • Organisationspsykologisk uddannelse (OPU).
  • Theraplay
  • Mentalisering

Vi prioriterer høj faglighed og at være i stadig udvikling. Vi vægter plads til forskellighed og er af den opfattelse, at der ikke eksisterer sandheder.
Som medarbejder på Bülowsvej er man ansvarlig for at bidrage til et psykisk sundt arbejdsmiljø, ved at være åben og nysgerrig i forhold til sine kollegaer.

Ny medarbejder på Bülowsvej
Når man starter som medarbejder på Bülowsvej, er der mange ting man skal sætte sig ind i, og mange børn, familier, kollegaer samt samarbejdspartnere man skal lære at kende.
Med henblik på at skabe så god en start som muligt, tilrettelægger vi et introduktionsforløb, hvor den nye medarbejder systematisk introduceres til arbejdet, såvel praktisk som teoretisk.
Alle faste medarbejdere er ansvarlige for, at man som ny får en god start samt den hjælp og sparring, man har brug for. Der er et tilrettelagt undervisningsforløb, der varetages af forskellige medarbejdere i afdelingen.
Afdelingslederen afholder i den første tid trivsels- og udviklingssamtaler med den nye medarbejder hver 14. dag.
Der ligger en forventning om, man som medarbejder er ydmyg over for opgaven, anerkender værdierne og referencerammen, bidrager med egne tanker og idéer samt er loyal over for sine kolleger.

Tilkaldevikar på Bülowsvej
På Bülowsvej har vi en gruppe tilkaldevikarer, der skal kunne træde til ved akut sygdom, afspadsering, ferie osv.
Tilkaldevikarer forventes at kunne arbejde såvel dag, aften, nat og weekend.
Som tilkaldevikar får man tildelt opgaver af de faste pædagogiske medarbejdere.
Tilkaldevikarer forventes at tage en stor del af det praktiske arbejde, når de er på arbejde. Der skal eksempelvis vaskes tøj, laves mad og ryddes op.
Disse opgaver bliver som regel udført af tilkaldevikarerne, således at de faste medarbejdere får mulighed for at koncentrere arbejdet om børnene/familierne.
Tilkaldevikarer bliver instruerede i, hvordan de skal forholde sig til børnene/familierne, og skal arbejde i overensstemmelse med de behandlingsmæssige rammer, der er udlagt for at sikre barnet/familiens trivsel og udvikling.
Som tilkaldevikar skal man kunne være på institutionen stabilt i en længere periode.
At være tilkaldevikar stiller nogle særlige faglige- og personlige kompetencer. Herunder omstillingsparathed og fleksibilitet.

Studerende på Bülowsvej
Stuen TV. modtager to pædagogstuderende i anden eller tredje praktikperiode fra UCC.
Før praktikstart indkaldes den studerende til en forsamtale, på baggrund af hvilken vi tager stilling til, om den studerende vurderes at være fagligt såvel som personligt rustet til opgaven.


Virksomhedspraktik og løntilskudsjob
Vi ønsker at påtage os et socialt ansvar i forhold til det rummelige arbejdsmarked.
Bülowsvej har indgået en partnerskabsaftale med Jobcenter Frederiksberg med det formål at understøtte rekruttering og indslusning af borgere på arbejdsmarkedet.
Vi modtager løbende virksomhedspraktikanter til konkrete opgaver, når det synes at give mening for både borgeren og institutionen.
Vi modtager også virksomhedspraktikanter fra private udbydere.

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054


Stuen tv.

T. 3378 0048

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers