FAGLIGE NETVÆRK

Vi vægter samarbejdet med andre professionelle. Vi ønsker gennem netværk at videndele og erfaringsudveksle samt dokumentere det faglige arbejde inden for børne- og familieområdet.

Organisationen er tilknyttet faglige netværk:

Ledere er tilknyttet faglige netværksgrupper:

  • Lokalt forstandernetværk
  • Familiedøgnnetværket
  • Netværksgrupper for mellemledere
  • Netværk for nærmiljøinstitutioner
  • Ad hoc netværk i forhold til aktuelle udviklingstendenser
  • Netværk for dagbehandling i Danmark

Vi vægter at samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner og deltager gerne i udviklings og forskningsprojekter.

Familiedøgnafdelingen har deltaget i en forskningsevaluering om Familiedøgninstitutioner under ledelse af lektor Inge Bryderup/DPU.

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054


Samvær
T. 29810789

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers