ØVRIGE YDELSER

Ad hoc opgaver
Vi tilbyder at løse opgaver, der adskiller sig fra vores primære opgaver. Såfremt der skulle være behov for løsning af en opgave, som ikke er beskrevet, er I velkomne til at kontakte os. Sammen finder vi ud af, om det er en opgave, vi har de fornødne kompetencer til at løse.

Eksempelvis har vi tidligere løst følgende opgaver:

  • Behandlingsture, hvor et barn eller en søskendeflok har brug for en særlig indsats i en kortere eller længere periode.
  • Supervision/coaching for andre fagpersoner samt plejefamilier.
  • Støttepædagogfunktion samt vejledning/sparring med lærere og pædagoger i skole/daginstitution med henblik på inklusion af et barn.

Marte Meo terapeutuddannelsen
Bülowsvej udbyder Marte Meoterapeutuddannelsen ved certificeret Marte Meo supervisor Berit Reimer.

For nærmere oplysninger omkring uddannelsen kan Berit Reimer kontaktes på ber@bulowsvej.dk.

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054


Samvær
T. 29810789

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers