Bülowsvej for Børn og Familier er godkendt VISO leverandør med særlig ekspertise indenfor kategorien “Børn og unge, der har været udsat for omsorgsvigt”

Bülowsvej – for Børn og Familier er kendetegnet ved ansvarlighed, anerkendelse, faglighed og omsorg.

Vores vision er at gøre det muligt for alle børn og familier at finde vej til trivsel og udvikling.

Stuen TV

I stuen tv.er de primære opgaver pædagogisk observation og udredning samt akutmodtagelse af børn i alderen 0-14 år. Forældrene er de vigtigste i barnet/den unges liv og har den største viden om deres barn, også i et anbringelsesforløb. I et tæt samarbejde med forældre og sagsbehandler søger vi, at tilrettelægge den mest nænsomme overgang fra hjem til Stuen TV., så både barn og forældre kan føle sig trygge

Familietilbuddet Døgn

Døgntilbuddet tilbyder en forebyggende og behandlende indsats. Døgntilbuddet giver en særlig mulighed for bredt at kunne afdække og beskrive familiens ressourcer og vanskeligheder. Vi tilrettelægger den behandlingsmæssige indsats, så den er målrettet den enkelte families udviklingsmæssige behov. Døgntilbuddet modtager gravide, enlige forældre og par med barn, hvor der er bekymring for barnets velfærd, udvikling og trivsel.

Familietilbuddet Ambulant

Familietilbuddet tilbyder rammer for en proces, der har til formål at hjælpe familien frem til en løsning af de problemstillinger, familien har henvendt sig med eller er blevet henvist på baggrund af. Vi møder familier med vidt forskellige baggrunde og problemstillinger. Det er familier, der har haft svære vilkår i mange år, familier der rammes af akut krise, familier hvor ét eller flere børn har vanskeligheder i skolen, med kammerater, med søskende, med forældre eller stedforældre. De voksne kan have vanskeligheder med opdragelse, med at forstå hinanden eller børnene, eller have problemer i forbindelse med skilsmisse og samkvem.