ET DØGNTILBUD TIL BØRN/UNGE

Stuen tv.'s primære opgaver er pædagogisk observation- og udredning samt akut modtagelse af børn i alderen 0-14 år.

At være barn i stuen tv

ET DØGNTILBUD TIL FAMILIER

Familietilbuddet døgn, er for gravide, enlige forældre og par med børn.

Familietilbuddet Døgn

ET AMBULANT TILBUD TIL FAMILIER

Familietilbuddet er et ambulant tilbud til børnefamilier i Frederiksberg Kommune.

Se videoer angående:
- §11 tilbud
- §52 tilbud

 

§ 11 – Det ambulante familietilbud

§ 52 – det ambulante familietilbud

STØTTET OG OVERVÅGET SAMVÆR

Bülowsvej - for Børn og Familie varetager efter aftale støttet- og overvåget samvær.

Vi ser det som en meget væsentlig opgave, at skabe de bedste betingelser for et udviklingsstøttende samvær imellem børn og deres biologiske forældre.

 

Støttet og overvåget samvær

INFORMATION:

VI GØR OPMÆRKSOM PÅ AT DER I ALLE FILM OG VIDEOER MEDVIRKER MODELLER
- ingen børn har tilhørsforhold til Bülowsvej for børn og familier.