Velkommen til
Bülowsvej – for Børn og Familier

Bülowsvej for Børn og Familier er VISO specialister med særlig ekspertise indenfor kategorien “Børn og unge, der har været udsat for omsorgsvigt”

Bülowsvej – for Børn og Familier er kendetegnet ved ansvarlighed, anerkendelse, faglighed og omsorg.

Vores vision er at gøre det muligt for alle børn og familier at finde vej til trivsel og udvikling.

FAMILIETILBUDDET DØGN

Døgntilbuddet tilbyder en forebyggende og behandlende indsats. Døgntilbuddet giver en særlig mulighed for bredt at kunne afdække og beskrive familiens ressourcer og vanskeligheder. Vi tilrettelægger den behandlingsmæssige indsats, så den er målrettet den enkelte families udviklingsmæssige behov. Døgntilbuddet modtager gravide, enlige forældre og par med barn, hvor der er bekymring for barnets velfærd, udvikling og trivsel.

FAMILIETILBUDDET AMBULANT

I Det ambulante Familietilbud møder vi familier med vidt forskellige baggrunde og problemstillinger. Det er familier, der har haft svære vilkår i mange år, familier der rammes af akut krise og familier hvor ét eller flere børn har vanskeligheder. Vi tilbyder rammer for en proces, der har til formål at hjælpe familien frem til en løsning af de problemstillinger, familien har henvendt sig med eller er blevet henvist på baggrund af.

STØTTET/OVERVÅGET SAMVÆR

Bülowsvej – for Børn og familier tilbyder alle former for støttet og overvåget samvær mellem børn og deres forældre, bedsteforældre, søskende og lign. Vi kan tilrettelægge forløb med udgangspunkt i den enkeltes behov – uanset om behovet er stort småt eller komplekst.
Vi er fleksible i at løse de behov, der gør sig gældende i den enkelte sag og har fokus på altid at finde gode løsninger, også i akutte og meget vanskelige opgaver.

Værdigrundlag

Bülowsvejs værdigrundlag er udarbejdet i en længerevarende proces, alle medarbejdere har været en aktiv del af. På Bülowsvej tager vi vores værdigrundlag alvorligt, og alle handlinger og adfærd skal kunne relateres til vores værdier:

N

Ansvarlighed

N

Anerkendelse

N

Ressourcesøgende

N

Faglighed

N

Omsorg

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

CVR: 10290600

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054

Samvær
T. 29810789

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers