INTERN ORGANISERING

Ledelsesteamet
Sanne Juliussen, forstander
Berit Reimer, stedfortræder samt afdelingsleder i Familietilbuddet
Katrine Fulgseth, afdelingsleder i Familietilbuddet døgn

Ledelsesteamet holder ledermøder hver torsdag fra 9.30-11.30, samt efter behov.

Arbejdsmiljøgruppen
Forstander Sanne Juliussen, arbejdsmiljøleder (AML)
Julie Schaumann, arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

AMR og AML afholder møde 1 gang om måneden.

MED-udvalg
MED-udvalget består af nedenstående medarbejdere:

Forstander Sanne Juliussen, formand
Pædagog Katrine Lefholm, TR og næstformand
Julie Schaumann, AMR
Pædagog Gitte Hemmeth, repræsentant for medarbejdergruppen

Der afholdes møde den sidste tirsdag i hver måned, fra 9.00 – 12.00, juni og juli undtaget.

Sundhedsudvalg

Sundhedsudvalget består af følgende medarbejdere:

Berit Reimer, afdelingsleder/stedfortræder
Marianne Rutkjær, pædagog

Sundhedsudvalget har formuleret politik og vision for sundhed.
Holdning til kost, økologi, allergivenlige rengøringsmidler og hygiejniske artikler, sparepærer, sluk lys kampagner, affaldssortering, sund kost til alle er områder, som nu er ved at være integrerede i hele organisationen på en sådan måde, at alle tager et aktivt ansvar i miljøet.
Udvalget har fokus på sundhed ud fra en holistisk tænkning. En tænkning, der ser på det hele menneske, som omfatter, hvordan vi kan tage et aktivt ansvar for os selv ved at være i god fysisk form til understøttelse af det psykiske arbejdsmiljø for medarbejdere, samt yderligere fokus på at styrke børn og familiers fysiske og psykiske sundhedstilstand.

Generelt om kost:

  • Fødevarer på Bülowsvej skal være 90/95 pct. økologiske
  • Bülowsvej har guldmærket i økologi
  • Kosten skal være ernæringsrigtig – varieret – for børn aldersbestemt og tilpasset det enkelte barns behov i forhold til fedt, kulhydrater, proteiner, vitaminer, mineraler med hensyntagen til overvægt/undervægt.
  • Der fokuseres på at spise mindre kød og mere grønt
  • Fokus på generelt at begrænse brug af sukker, juice, sodavand, saft og andre sukkerholdige produkter. Dette er også gældende i forhold til medarbejdere ved møder.
  • En madplan for Stuen TV. for en uge indeholder: To fiskedage – tre køddage – to grøntsagsdage.
  • Den kost- og ernæringsansvarlige tilbereder frokost til medarbejdere, der følger ovenstående retningslinjer med primært salater, grøntsager, brød + lidt kød eller fisk.
  • Den primære opgave er at tilberede ernæringsrigtig, sund og indbydende kost til Stuen TV., ressourcer til medarbejderfrokost afstemmes i forhold til dette.
  • Frokost tilberedes på basis af rester, for på den måde at undgå madspild, hvilket indgår som en naturlig del i omlægning til økologi.
  • Ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt vil vi tilbyde medarbejdere en sund og nærende frokost for at skabe energi og arbejdsglæde.

Sundhedsudvalget holder møde ca. hver 3. måned.

Fødevarekontrol
Det er et krav, at alle fødevarevirksomheder skal vise de seneste fire kontrolrapporter på egen hjemmeside. Institutionens bedømmelse kan ses ved at følgende link:

http://www.findsmiley.dk/da-DK/Searching/DetailsView.htm?virk=110123133

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054


Samvær
T. 29810789

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers