Om SAMVÆR

STØTTET/OVERVÅGET SAMVÆR

Bülowsvej – for Børn og familier tilbyder alle former for støttet og overvåget samvær mellem børn og deres forældre, bedsteforældre, søskende og lign., og kan tilrettelægge forløb med udgangspunkt i den enkeltes behov. Uanset om disse måtte være store, små eller komplekse

På Bülowsvej er vores samværskonsulenter passionerede og faglige medarbejdere, der arbejder ud fra den vision at gøre det muligt for alle børn og familier at finde vej til trivsel og udvikling. Vi sætter en ære i at være ordentlige i relationen til de forældre og børn, vi møder og gør altid vores allerbedste for at støtte op om positive forandringer i samspillet mellem forældre og børn.

Hvis man bevilliges støttet eller overvåget samvær på Bülowsvej, vil man forud for opstart af støttet samvær deltage i et møde, hvor forældre, sagsbehandler og samværskonsulent hilser på hinanden og afstemmer forventninger og ønsker for samværet. Der laves konkrete aftaler om, hvilke mål der skal være i forbindelse med samværet, og det evalueres løbende. Målene skal bidrage til, at man som forældre får støtte til at udvikle sine kompetencer til at tilgodese sit barns behov.

 

For at skabe de bedste betingelser for barnet under samværene tilbydes alle forældre en før- og eftersamtale i forbindelse med samværet.  Her planlægger og evaluerer samværskonsulenten sammen med forælderen dagens samvær. Vi sætter her en stor ære i at være nysgerrige på at modtage feedback fra forældrene – Vi ved, at vejledning og støtte kun gør en forskel, hvis den opleves meningsfuld.

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054

Samvær
T. 29810789

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers