FREDERIKSBERG KOMMUNE

Driftsoverenskomst
Bülowsvej er selvejende og har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune.

Der er et tæt samarbejde imellem Bülowsvej og Frederiksberg Kommune.

Der afholdes forstandermøde med sektionsleder Merete Bonne hver anden fredag 9-11.

Kerneydelser
Pr. 1. januar 2019 skal Bülowsvej stille følgende pladser til rådighed for Frederiks­berg Kommune:

  • 18 ambulante familiebehandlingspladser jf. Lov om social service § 11 og § 52. stk. 3 nr. 3.
  • Tre døgn familiepladser jf. Lov om social service § 107 og § 52, 3 nr. 8.

Salg af pladser
Salg af pladser sker efter aftale med sektionsleder Merete Bonne i Frederiksberg Kommune.

Tlf. 38 21 36 10.

Pladsprisen er for 2021:

Familietilbuddet, døgnpladser: 2.541 kr. pr. døgn for de to første pladser (pr. plads). Herefter 1.270,50 kr. pr. plads.

Familietilbuddet, ambulant: 548 kr. pr. døgn pr. familie

Du er velkommen til at kontakte ledelsen for information om institutionens tilbud.

Visitation
Visitation af børn og familier foregår i Frederiksberg Kommunes centrale visitationsudvalg. Visitationsudvalget består af familiens sagsbehandler, ledelsen i Frederiksbergs Kommunes familieafdeling, den ledende psykolog fra Frederiksberg Kommunes Familierådgivning samt SSP. Indvisiteringen til institutionens døgntilbud foretages af familien, sagsbehandleren og ledelsen på institutionen.
§11 forløb visiteres af modtageteamet i Familieafdelingen.

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054


Samvær
T. 29810789

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers