SAMVÆR SAMARBEJDE

Til sagsbehandler

Grundstenene i vores arbejde er ansvarlighed og respekt overfor den særlige opgave vi påtager os og de mennesker, vi møder.

Under samvær sætter medarbejderne en ære i at være ordentlige i relationerne til børn, forældre og samarbejdspartnere. Vi gør altid vores allerbedste for at støtte op om positive forandringer i samspillet mellem forældre og børn.

Alle vores samværskonsulenter er passionerede og faglige medarbejder, der arbejder ud vores vision, om at gøre det muligt for alle børn og familier at finde vej til trivsel og udvikling.

Vi er yderst fleksible i at løse de behov, der gør sig gældende i den enkelte sag og har fokus på altid at finde gode løsninger, også i akutte og meget vanskelige opgaver.

 

På Bülowsvej – for Børn og Familier er vi ressourcesøgende. Grundlæggende tror vi på, at alle familier har ressourcer, og at de er forudsætningen for at skabe forandring hos den enkelte og i deres samspil med hinanden. Vi lægger stor vægt på at give forældrene nye og gode handlemuligheder i samspil med deres børn fremfor at fokusere på årsag og skyld. Vi fokuserer på det, der lykkes for at øge forældrenes kompetencer til at møde deres børn udviklingsstøttende.  Vi hjælper forældrene konkret i nuet med at få øje på deres barn og læse dets signaler og behov. Og vi er nysgerrige på forældrenes feedback, da vi ved at forandring skabes, når den opleves som meningsfuld.

 

På Bülowsvej – for Børn og Familier bygger kvaliteten i vores arbejde på høj faglighed. Vi har en faglig bred platform, som gør det muligt at finde den bedste samværskonsulent til at løse den pågældende opgave. Mange års erfaringer bidrager også til en høj faglig skriftlighed, og vi kan imødekomme behovet for skriftligt kvalificeret dokumentation.

 

Til forældre

På Bülowsvej – for Børn og Familier tror vi på, at forældre altid ønsker det bedste for deres børn og samtidig kan være i en livssituation, som gør, at de har brug for støtte til at handle i overensstemmelse med ønsket.

 

Generelt viden om støttet/overvåget samvær

Når et barn er anbragt udenfor hjemmet, kan man som forældre eller familierelateret få bevilliget støttet eller overvåget samvær. Det er sagsbehandler, som træffer afgørelse om samværet og om, hvorvidt et samvær skal være støttet eller overvåget. Samværene kan foregå i Bülowsvej – for Børn og Familiers hyggelige lokaler, tumlesal og have, eller i forældrenes eget hjem, hjemme hos plejefamilien eller på anbringelsesstedet.

 

Støttet samvær

I de tilfælde hvor forældrene har behov for råd, hjælp og vejledning under samvær med deres barn, kan der træffes afgørelse om, at samværet skal støttes ved, at der er en samværskonsulent tilstede. Denne form for samvær er frivillig og gives primært for at yde råd, hjælp og vejledning i nuet, samt i før- og eftersamtale til forældrene. Afgørelse om støttet samvær kan også gives for at sikre at barnets behov tilgodeses i samværet med sine forældre og eventuelle aftaler for samværet overholdes.

 

Overvåget samvær

Når det er nødvendigt af hensyn til barnets trivsel eller i tilfælde, hvor der er bekymring for barnets sikkerhed, kan der træffes afgørelse om overvåget samvær. Overvåget samvær betyder, at samværet kun må foregå under tilstedeværelse af samværskonsulenten og kan afbrydes, hvis det vurderes, at forælderen er til fare for barnet, eller at barnet belastes i en grad, som er uhensigtsmæssig i forhold til dets trivsel. Afgørelse om denne form for samvær træffes af Børn og Unge-udvalget.

 

 

 

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054


Samvær
T. 29810789

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers