MARTE MEO CERTIFICERING

Bülowsvej – for Børn og Familier er Marte Meo certificeret.

Marte Meo betyder ved egen kraft og er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I Marte Meo tager man udgangspunkt i, hvad man gør godt – der er fokus på muligheder frem for begrænsninger.

Metoden er et redskab til at få øje på:

  • Hvad barnet/den unge/ældre allerede mestrer, og hvad han/hun har brug for hjælp til.
  • Hvad den voksne/hjælperen allerede gør, som er udviklingsstøttende for barnet/den unge/ældre.
  • Hvad den voksne/hjælperen har brug for at gøre mere af, eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe barnet/den unge/ældre videre i sin udvikling.

Via Marte Meo metoden er det blandt andet muligt at støtte op om selvværd – herunder selvfølelse og selvtillid – sociale kompetencer, empati, koncentration, vitalitet, sprog og impulsstyring.

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054


Samvær
T. 29810789

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers